Foldermateriaal voor huisartsen

Foldermateriaal voor huisartsen

Geplaatst op 08-06-2017  -  Categorie: Algemeen

Beste leden,

 

Op de Algemene Ledenvergadering van 8 april jongstleden kregen we de vraag of we foldermateriaal aan de behandelend huisarts kunnen verzenden.

Wij hebben dit als bestuur besproken. Ervaringen uit het verleden hebben ons geleerd dat een folder die “gewoon” toegestuurd word, dikwijls zonder lezen eindigt bij het oud papier.

 

Daarom hebben wij het volgende voorstel. Op uw verzoek willen we u een folderpakket toe zenden met daarbij een begeleidende brief voor bijvoorbeeld uw huisarts, tandarts, fysiotherapeut, dermatoloog of andere specialist. Bij uw bezoek aan de specialist kunt u dan uw verhaal doen en daarna de folder met begeleidend schrijven uitreiken. De kans dat de specialist/behandelaar op basis van uw persoonlijke verhaal het door u overhandigde informatiepakket doorleest wordt zo aanzienlijk vergroot.

Indien u interesse heeft in een folderpakket kunt u dit doorgeven via rettizroov.[antispam].@scch.nl.

 

Namens het bestuur,

 

Met vriendelijke groet,

Jefta de Laat