Disclaimer

DISCLAIMER:

 

SCCH is een chronische metabole botziekte. Deze ziekte heeft een eigen patiëntenvereniging, genaamd Nederlandse Vereniging van Patiënten met SCCH. De publieke website van de patiëntenvereniging en het online aanbod bevat geen diagnostische- of therapeutische- informatie of begeleiding. De geboden informatie en/of aanbevelingen zijn niet bedoeld als vervanging van deskundig advies.

De Nederlandse Vereniging van Patiënten met SCCH biedt geen medische of professionele psychologische begeleiding. De patiëntenvereniging, de participerende organisaties en de vrijwilligers verbonden aan de vereniging kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor medische of andere schade die zou kunnen ontstaan door interpretatie van informatie of advies die via de patiëntenvereniging ingewonnen zou zijn.

De vrijwilligers verbonden aan de vereniging zijn veelal ervaringsdeskundige die vanuit hun eigen ervaring mee kunnen denken met je. Het zijn geen professionals, eventuele aanbevelingen, door deze vrijwilligers gedaan, zijn dus steeds vrijblijvend. Leg psychische problemen, vragen over medische consequenties, klachten of symptomen tijdig voor aan een behandelend arts.

Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en het onderhouden van de website en de nieuwsbrieven en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij verwijzen regelmatig naar informatie van derden, al dan niet door middel van hyperlinks. De informatie is door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid en actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Aan de door ons aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het bezoek aan de website en de gegevens die hierbij verstrekt worden, worden vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de geldende regels ter bescherming van uw privacy en de overige regels van het Nederlandse recht.

De Nederlandse Vereniging van patiënten met SCCH is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die worden verkregen, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.De foto’s en afbeeldingen die gebruikt worden zijn bedoeld ter illustratie. De afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp.

 

 Copyright © 2017 Nederlandse Vereniging van Patiënten met SCCH.